1. روانشناسی فروش:

چگونه فکر کنید تا بتوانید در فروش، خلاقیت، نوآوری و واکنش های فی البداهه داشته باشید؟

به عنوان یک فروشنده، چگونه حوزه ی عملکرد خود را تعیین کنید و سر و سامان دهید؟

چگونه میتوان در فروشندگان ایجاد حس مسئولیت پذیری مداوم و بلندمدت نمود؟

فروشندگان موفق چگونه برنامه ریزی و زمان خود را مدیریت میکنند؟

فروشندگان موفق چگونه می اندیشند و چطور عمل میکنند؟

 

2. معرفی محصول:

روشهای هماهنگی کالا و سود و مزایای حاصل از آن با نیازها و شرایط مشتری

شیوه های توضیح و تشریح کالا به شکل مؤثر

اطلاعات مورد نیاز فروشنده، قبل، حین فروش و پس از آن

 

3. جذب و نگهداری مشتری:

شیوه های "تولید" و افزایش مشتری وفادار و سودآفرین

روش های اصولی و مؤثر جذب مشتری های راحت

تکنیک های افزایش ِجلب رضایت مشتری

ایجاد حس اعتماد و اطمینان در مشتری

 

4. فنون مذاکره و برقراری ارتباط مؤثر:

چگونگی بکارگیری سؤالات مناسب و کاربردی برای موفقیت در فرآیند فروش تا دریافت نتیجه مطلوب

نحوه ی انتخاب و بهره برداری از کانال های ارتباطی مؤثر با مخاطب (شنوایی، بینایی، لامسه و…)

شیوه های هماهنگ سازی خود با دو بخش احساسی و منطقی مشتری

مهارت های برخورد مؤثر در مقابله با سؤالات و اعتراضات مطرح شده

فروش از طریق نقش پذیری در سه حوزه (دوست، مشاوره و مربی)

شناخت زبان بدن و هماهنگی با آن در رفتار خود و رفتار مخاطب

بکارگیریِ صحیح از صوت و لحن صدا در مذاکره و فروش

شیوه های جذب امتیازات بیشتر و پیروزی در مذاکرات

روش های برقراریِ ارتباط مطلوب و هدف دار با مشتری

روشهای درست گوش کردن و بهره بردن از آن

شیوه های تأثیر گذاشتن بر ذهن مشتری

شیوه های گفتگوی مؤثر در فرآیند فروش

اصول، فنون و هنر مذاکره در فروش

 

5. فروش:

          شیوه های قطعی کردن فرآیند فروش و ترغیب مشتری به تسویه ی مالی خرید انجام شده

          آشنایی با قوانین طلایی فروشندگان بین المللی حرفه ای و بکارگیری آنها

          الگوی کاربردیِ شروع و نهایی کردنِ فروش

تکنیک های پیگیری مؤثر و نتیجه بخش

تکنیک های افزایش فروش

 

6. مدیریت درآمد و صرفه جویی در هزینه ها:

تبدیل و تعدیل هزینه های اجباری به هزینه های اختیاری (از طریق بهینه سازی فرآیندهای هزینه آور)

بهره برداری بیشتر و مؤثرتر از سرمایه های راکد و بدونِ بازدهی یا سرمایه های کم کارکرد (کم بازده)

کاهش هزینه ها با حداقل ریسک برای تولید، سودآفرینی و فروش

افزایش و بهینه سازی حداکثری سودآوری

تکنیکهای افزایش درآمد و سودآوریبرچسب‌ها: چگونه فروش را افزایش دهیم, بازاریابی, بیزنس, بیزینس, پلن فروش

تاريخ : شنبه 2 شهریور1392 | 1:38 قبل از ظهر | نویسنده : هادی اکبری |